0

Tahsin Ötgüç

24-10-2016 23:06

Tahsin Ötgüç

İnsan yaşadığı süreçde, kendine yön vermek iyiyi, güzeli, doğruyu, dürslüğü,
kendisini tanımasını öğretecek kitap’a ihtiyacı vardır.

İnsan kitap okuduğu zaman, zamanını
iyi kullandığı gibi, bilmediklerini de öğrenmiş olur.
İlmi yönden, kültürel yönden ufku geniş
ler.
 Konuştuğu zaman sağlam konuşur. İnsanlara faydalı olur. Okuyan ve okutan müspet yönden değişir. Kişi ne kadar okursa o kadar gelişir. Rastgele konuşmaktan, gurur ve kibirden
uzak olur. Mütevazi hal üzere hayatına devam eder,
                  
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimde konumuzla ilgili şöyle buyurmuştur.”(Ey Muhammed) Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, insanı hayasızlıklardan ve köklülüklerden alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir.  Allah yaptıklarınızı biliyor.” Ankebut, 45.
        

Kitap denilince aklımıza öncelikle Müslümanlara dünya ve ahiret huzurunu sağlayan ve aynı zaman da şifa olan Kur’an-ı Kerim gelmelidir. Daha sonra peygamberimizin hayatını kuşatan sünnetiyle ilgili kitaplar ve daha sonra da dünyevi hayatımıza yön verecek olan müspet kitaplar. Her kitap okuyan kişi için birer rehberdir. Dolayısıyla insanın zmanını iyi değerlendirmesine vesile olan bir araçtır.
                      

Peygamberimiz Hz Muhammet “ Kur’an okuyunuz. Zira Kur’an-ı Kerim kıyamet gününde önlerinize şefatcı olarak gelir,” buyurdular. Riyazüsalin. Bizler dünya ve ahir eti bilen, Allah’a teslim olmuş birer müslümanız. Bunun için maddeye de manaya da aynı önemi veririz. Kur’andan feyiz almak için onu okumaya çalışırken, geleceğimizi yön verecek olan dünyevi kitapları da okumaktan kaçınmamalıyız. Her şeyden önce kitaplar bizlere bilmediklerimizi öğretir. Lüzumsuz çekişmelerden, gereksiz iddialardan bizleri korur. Gerçekçi olmayı öğretir. Neyi ne kadar bildiğimizi öğretir. Okudukça da ne kadar eksik olduğumuzu bizlere yansıtır..
           
İnsanlara faydalı olmak için kültürlü olmak, bilmek gerekir. Bilmeden hedef kitleye bir şey veremeyiz. Kendimizi de geliştiremeyiz. Kültür, okuduklarımızdan aklımızda kalan bilgilerdir. Ne kadar okursak o kadar kültüre sahip oluruz. Yani kültür oranı okumakla o
rantılıdır. Bilerek yürümek, bilerek konuşmak, ne kadar zevkli olur. İnsanların bilmediklerini öğreterek onların mutlu olmasını sağlamak ne kadar faziletli bir davranıştır.
                 
Günümüz insanı, kitap okuma noktasında bir hayli geridir. Hal böyle olunca zamanı boşa harcar. Gerçekleri göremez. Birilerine yardımcı olmayı bırakın, kendisine faydalı olamaz. Aile yuvasında çocuklarına iyi bir model olamaz. Bir şeyden haberi olmayan insan tipi olmaktan kurtulamaz. Böyle olunca da hayat çekilmez hale gelir.
                         
Huzurlu bir toplumun oluşumunda bireylerin kültürlü olmasının büyük rolü vardır. Bunun için kitap okumaya ihtiyaç vardır. Allah’ın Kelamı Kur’an, başta olmak üzere dini ve dünyevi her türlü kitapları okumaya gayret göstermeliyiz. Kulaktan duyma bilgilerle gerçeği göremeyeceğimizi, doğruyu bulamayacağımızı bilmeliyiz. Boş zamanlarımızı kitaplarla buluşarak geçirmeliyiz. Bizleri yanlışlardan, eksikliklerden, bid’at ve hurafelerden kurtaracak kitaplardır. Bu yönleriyle kitap, insan için bir dosttur
 

Bu haber 3772 defa okunmuştur.

Köşe Yazarları
kose Düğün Magandaları11-09-2018