0


Tarih: 19-05-2016 00:45 Siyaset Haberleri Muhabir: AbdulhalikDemir  Bu haber: 12860 Defa Görüntülendi


0


Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'deTarihi K


Türkiye tarihinde önemli bir yer alacak olan dokunulmazlık , bu gün olduğu gibi yıllar sonrada Türkiye tarihi sayfaların da yerini alacak.

Türkiye tarihinde önem arz eden bu tarihi olayda Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun TBMM yaptığı konuşmada tarih sayfalarında yerini alacak.

Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu 18.05.2016 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Dokunulmazlıklara ilişkin TBMM’de konuşma yaptı.
 
Video Görüntüleri


Milletvekili Akbaşoğlu”Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; AK PARTİ milletvekilleri tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle ilgili şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ çoğulcu demokrasi anlayışına göre hareket eden, buna zemin hazırlayan ve sonunda da demokrasinin gereği olarak çoğunluğun kararına uyan bir partidir. AK PARTİ daima özgürlüklerden yana, özgürlükleri büyüten ve genişleten bir parti olarak siyasi tutum ve davranışlarını ortaya koymuş ve devrim niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bununla beraber, aziz milletimizin özgürlüklerini doyasıya yaşamasına engel olacak her türlü teröre, kaosa, suça da karşı durarak, kamu yararını gözeterek, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak hususunda da hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Milletvekilleri olarak, özgürlük ve güvenlik dengesini sağlayarak 80 milyon insanımızın huzur ve refahını gözetmek hepimizin asli görevidir. Bu sebeple, ilke olarak her türlü fikre, düşünceye evet, her türlü teröre, teröriste ve suça hayır demekle mükellefiz. Milletin temsilcileri olarak milletimizle birlikte hareket etmek durumundayız.

Değerli milletvekilleri, teklifimizin genel gerekçesinde açıkça zikredildiği ve Anayasa Komisyonunun iki günlük yoğun çalışmasında da belirtildiği üzere, üç ana sebeple bu teklif hazırlanmıştır. Birincisi, terörle mücadele konusundaki yoğun kamuoyu beklentisini karşılamak. İkincisi, her türlü spekülasyon ve istismarın önüne geçmek. Üçüncüsü de dokunulmazlık konusunu Meclis çalışmalarının tıkanmasına sebebiyet vermeden çözmek. İşte bu üç hedefe ulaşabilmek amacıyla, İç Tüzük'te öngörülen usul yerine, bir defaya mahsus olmak üzere, herhangi bir ayrım yapılmaksınız, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihe kadar bütün milletvekillerine ait dosyalarla ilgili yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması düzenlenmektedir. Teklifimiz, bütün dosyaları kapsamına aldığından, milletvekilleri arasında bir ayrım da yapmadığından, genel, soyut ve objektif nitelikte bir düzenlemeyi içerdiğinden eşitlik ilkesini de gözetmektedir. Dolayısıyla, teklifin Anayasa'ya aykırılığı da asla söz konusu değildir. Teklif yasalaştığında söz konusu düzenleme bir Anayasa hükmü olacağından, Anayasa'nın bir maddesinin diğer bir maddesine üstünlüğü ve aykırılığı da ileri sürülemeyecektir.

1982 Anayasası'na daha önce ilave edilen 19 geçici madde örneğinde olduğu gibi, geçici 20'nci madde de bir kereye mahsus olmak üzere uygulanacak ve tüketilecektir. Daha sonra gelen dokunulmazlık dosyaları ise Anayasa'nın 83'üncü maddesi ile İç Tüzük'ün ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, herhangi bir boşluk yaşanmayacaktır. Bu bağlamda, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili yapılan iş, aslında metodun, usulün belirlenmesine ilişkin bir iştir. Anayasa Komisyonunda katılanların oy birliğiyle kabul edilen metot, genellik vasfı ve pratik bir şekilde sonuç almaya odaklı amacıyla aslında bütün partilerin daha önce kamuoyuna verdikleri sözün en hızlı bir şekilde yerine getirebilmesini temin eden bir metottur, bir usuldür. O sebeple, kimin sözünün arkasında durduğu, kimin mızıkçılık yaptığı da milletimizin nezdinde açıkça görülecektir. "Bütün dokunulmazlıkları kaldıralım, hodri meydan." diyenlerin samimi olup olmadıkları bugün test edilmektedir. AK PARTİ, bütün milletimizin, 80 milyon insanımızın tamamının temsilcisini, üyesini gözeterek verdiği sözün arkasında duracaktır. "AK PARTİ kendi dokunulmazlık dosyalarının üstünü örtecek." diyenler işte AK PARTİ'nin teklifi önünüzde, gelin, "Bütün dosyalarla ilgili dokunulmazlıkları kaldıralım." diyorsunuz ya işte meydan, işte Meclis.

- Dün Abdülhamit Han'a "müstebit padişah" diyenlerin aynı gayeyle bugün "diktatör Cumhurbaşkanı" teraneleriyle uluslararası operasyonların figüranı rolüne soyundukları görülmektedir. İçeride ve dışarıda birtakım algı operasyonları kara propaganda ve gerçekleri ters yüz etme girişimleriyle AK PARTİ ve Türkiye üzerinde yapılmak istenen her türlü ayak oyunu bu oyunu kuranların kendi ayaklarına dolanacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Bu düşüncelerle teklifin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.


Etiketler:

0  İLÇELER Hakkımızda
Haberci Editör Girişi

Yasal uyarı:Web sitemizdeki görseller kaynak gösterilse dahi, (Resmi Kurumlar hariç onlar kaynak göstererek kullana bilirler) izinsiz kullanılmaz.
Çankırı Haber ve Reklam Ajansı haber18.com Sitesi © 2018 Tel - Whatsapp: 0532 375 37 45 - EPosta: mavikent@hotmail.com