Engelli Ve Eski Hükümlü Hibe


Tarih: 23-05-2018 02:31 Kurumlar Haberleri Muhabir: AbdulhalikDemir  Bu haber: 1771 Defa Görüntülendi

Engelli Ve Eski Hükümlü Hibe

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Engelli Ve Eski Hükümlü Hibe Programına Davet Etti
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ulusal istihdam politikasının oluşturulması, istihdamın korunması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde rol alan işgücü piyasasının en önemli aktörlerinden biridir. Kurumumuz hem aktif hem de pasif istihdam politikaları doğrultusunda işgücü ve işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunmaktadır. İŞKUR Genel Müdürlüğü; İl Müdürlükleri aracılığıyla taşrada da işsizlik sigortası işlemlerini yürüten, işgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derleyen, analiz eden, yorumlayan, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirerek uygulanması konusunda önemli görevler icra eden, üstlendiği yasal, yönetsel ve sosyal sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini özveri ile sürdürmektedir.
Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak, değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynamak, işgücü piyasasında her geçen gün etkililiğini artıran bir kurum olmak temel hedefimizdir. Misyonumuz ise işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere ise geçici bir süre gelir desteği sağlamaktır.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesine istinaden tahsil edilen idari para cezaları ve aynı Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle engellilerin hazırlamış olduğu ve Komisyon tarafından kabul edilen kendi işini kurmaya yönelik projelerde, 09.01.2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik ve ilgili Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje sahibine demirbaş malzeme alımı, kuruluş işlemleri ve işletme gideri kapsamında yapılacak harcamalara esas olmak üzere toplamda 50.000,00-TL hibe desteği yapılmaktadır.
Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler proje hazırlayabilirler.
Hibe desteklerinin proje müracaatları; Genel Müdürlük Komisyonunun belirlediği iki dönemde, yani her takvim yılının Haziran ayı ile Aralık ayı içerisinde İl Müdürlüklerine verilerek, İlgili Komisyona gönderilmektedir. Bu kapsamda bir önceki dönemde 3 engelli ve 1 eski hükümlü projesi komisyonda uygun görülerek, İl Müdürlüğümüzce sözleşme imzalanmış ve vatandaşlarımız kendi işlerini kurma sürecine başlamışlardır.
Sonuç olarak, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerden proje hazırlayarak hibe programından yaralanmak istemeleri halinde, Kurumumuz web sayfasında yayımlanan 2018/2 başvuru rehberi ve formu doğrultusunda projenin hazırlanıp istenen evrakların güncel hali kullanılarak 08 Haziran 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.
 

alim çaycı


Etiketler: 

HABERLER

Hakkımızda

Facebook Sayfamız

Haberci Editör Girişi

Çankırı haberleri - haber18.com

Yasal uyarı:Web sitemizdeki görseller kaynak gösterilse dahi, (Resmi Kurumlar hariç onlar kaynak göstererek kullana bilirler) izinsiz kullanılmaz.
Çankırı Haber ve Reklam Ajansı haber18.com Sitesi © 2018 Tel - Whatsapp: 0532 375 37 45 - EPosta: mavikent@hotmail.com