Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Programına Davet


Tarih: 09-11-2017 11:23 Gundem Haberleri Muhabir: Turgut Reis  Bu haber: 1383 Defa Görüntülendi

Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Programına Davet

Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Programına Davet

 İş Kur İl Müdürü Alim Çaycı Bir Basın Açıklaması Yaparak Engelli ve Eski Hükümlüleri Hibe Programına Davet Etti.

Çayçı açıklamasında şunları söyledi : Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),  ulusal istihdam politikasının oluşturulması, istihdamın korunması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde rol alan işgücü piyasasının en önemli aktörlerinden biridir. Kurumumuz hem aktif hem de pasif istihdam politikaları doğrultusunda işgücü ve işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunmaktadır. İŞKUR Genel Müdürlüğü; İl Müdürlükleri aracılığıyla taşrada da işsizlik sigortası işlemlerini yürüten, işgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derleyen, analiz eden, yorumlayan, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirerek uygulanması konusunda önemli görevler icra eden, üstlendiği yasal, yönetsel ve sosyal sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini özveri ile sürdürmektedir.

İşsizlikle mücadelede işgücü piyasasında her geçen gün etkililiğini artıran İŞKUR ailesi olarak bizler, makro ölçekte ülkemizin, mikro ölçekte ise tüm Çankırılı hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Çankırı genelinde firmaların çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli kontenjanları hassasiyetle takip edilmektedir. Boş kontenjan olması halinde engelli işçi istihdamı için kurumumuz kayıtlarında yer alan engelliler, iş ve meslek danışmanlarımız tarafından bu kontenjanlara yönlendirilmektedir. Ayrıca engellilerimize ve eski hükümlülerimize Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle uygulanan “Toplum Yararına Programlarda” çalışma önceliği verilmektedir.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesine istinaden tahsil edilen idari para cezaları ve aynı Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle engellilerin ve eski hükümlülerin hazırlamış olduğu ve Komisyon tarafından kabul edilen kendi işini kurmaya yönelik projelerde, 09.01.2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik ve ilgili Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje sahibine demirbaş malzeme alımı, kuruluş işlemleri ve işletme gideri kapsamında yapılacak harcamalara esas olmak üzere 36.000,00 TL.’ye kadar hibe desteği yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılı 2. dönem proje başvuru sürecinde 4 engelli ve 1 eski hükümlü kendi işini kurma projesi üst kurula sunulmuştur. Bu projelerden 3 engelli kendi işini kurma projesi kabul edilmiştir. Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak bu güne değin bu sayıda engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma proje teklifi ve desteği ilk kez sağlanmıştır. Çalışmalar neticesinde bu alanda daha fazla proje desteği sağlanmaya çalışılacaktır.

09.10.2017 tarih ve 2018/1 dönem Üst Kurul kararı ile 36.000,00 TL. olan engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe destekleri 50.000,00 TL.‘ye çıkarılmıştır.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. www.iskur.gov.tr internet adresinde yer alan “Başvuru Rehberi ve Formuna” göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

1.  Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3.  Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4. Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5.  Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

6.  Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 11 Aralık 2017 tarihine kadar hazırlayıp Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teslim edebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi.Etiketler: 

HABERLER

Hakkımızda

Facebook Sayfamız

Haberci Editör Girişi

Çankırı haberleri - haber18.com

Yasal uyarı:Web sitemizdeki görseller kaynak gösterilse dahi, (Resmi Kurumlar hariç onlar kaynak göstererek kullana bilirler) izinsiz kullanılmaz.
Çankırı Haber ve Reklam Ajansı haber18.com Sitesi © 2018 Tel - Whatsapp: 0532 375 37 45 - EPosta: mavikent@hotmail.com