Çankırı'da Hayvancılığı Destekleme Başvuruları


Tarih: 19-09-2017 14:10 Kurumlar Haberleri Muhabir: AbdulhalikDemir  Bu haber: 2938 Defa Görüntülendi

Çankırı'da Hayvancılığı Destekleme Başvuruları

Çankırı İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvancılığı destekleme konusunda açıklamalarda bulundu
Çankırı İl Tarım ve Hayvancılık Müdür Osman Çakırı
Bakanlığımızca 26/08/2017 tarih ve 2017/32 sayılı resmi gazetede yayınlanan Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin uygulama esasları tebliğinden Çiftçilerimizin bilgilendirilmeleri açısından duyurulması önem arz etmektedir.

2017/32 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği kapsamında uygulanmakta olan Buzağı Desteklemesi, Manda Desteklemesi Malak Desteklemesi, Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi, Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi, Çoban (Sürü yöneticisi ) istihdam desteği, Düve Alım Desteği, Çiğ Süt Desteklemesi, Arılı kovan Desteklemesi şahsi başvuru ile yürütülmektedir. Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal amaçlı Kooperatiflere üye olan yetiştiricilerimiz, üyesi olduğu örgütlere, üye olmayan yetiştiricilerimiz ise İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Desteklemeler ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Buzağı Desteklemesi:

İşletmesi soykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise; şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

Buzağı Desteklemesi, soykütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, önsoykütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hakediş çalışmalarıyla ödenecek olup, bu desteklemelere bir defa başvuru yapmak yeterlidir. İlk destekleme başvurusu 01/10/2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır, bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme dönemleri için 1/11/2017-31/12/2017 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Her iki dönemde de destekleme başvurusu olmayan yetiştiriciler ise 1/4/2018-1/6/2018 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Başvurular, başvuru tarihinden sonraki dönemde yapılacak desteklemelerde geçerli olur. 1/6/2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.

Manda Desteklemesi:

Malak Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, Damızlık Manda Yetiştiricileri

Birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar ve birliğe üye olanlar İl Birliğine, üye olma
şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdekiler ise İl/İlçe müdürlüklerine 1/11/2017 ile
31/12/2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvurur.

Malak Desteklemesi:           

Malak Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, Damızlık Manda Yetiştiricileri
Birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarım taşıyanlar ve birliğe üye olanlar İl Birliğine, üye olma
şartlarım taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdekiler ise il/ilçe müdürlüklerine 1/11/2017 ile
31/12/2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvurur.

Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi:      

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS'de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 5/9/2017-25/11/2017 tarihleri arasında üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verir.

Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, KKKS'den KKBS'ye aktarılmış olan 25/11/2017 tarihli verilere göre; 16/1/2018 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS'den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine başvurur.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik'e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

Çoban (Sürü yöneticisi ) istihdam desteği

Sürü yöneticisi desteklemelerinden faydalanmak için; İşletmede sürü yöneticisi çalışmalıdır, Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme en az 250 küçükbaş anaç koyun-keçi varlığına sahip olmalıdır. Çobana ait 2017 yılı SGK primleri, kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile toplu ya da
dönemler halinde işletme ya da kendisi tarafından yatırılmış olmalıdır Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, Hayvancılık Tebliğinin yayım tarihi itibari ile başlar ve 29/12/2017 tarihinde sona erer.

Düve Alım Desteği

TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30'u hibe olarak verilir. Başvuru dönemi itibari ile hibeye esas üst sınır için "kombine ve etçi damızlık gebe düve fiyatı 8.500 TL/baş" ve "kombine ve etçi 8-13 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 5.000 TL/baş" olarak belirlenmiştir.  

Destek kapsamına girecek kombine ve etçi ırklar Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi ırklarından oluşacaktır. Başvuru tarihi 11.09.2017 -10.10.2017 arasındadır.

Çiğ Süt Desteklemesi

Çiğ Süt Desteklemesi; bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)'nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenir.

Arılı Kovan desteklemeleri

Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 30 adet arısı bulunan arıcıların AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 25/09/2017 tarihine kadar müracaat etmek şartıyla, koloni başına destekleme ödemesi yapılacaktır.

Yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için, 2017/32 sayılı Hayvancılık Desteklenmeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği kapsamında belirtilen şartlara riayet edilmesinin sağlanması ve gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.       

cankiri-tarim-mudurluğu-haber18

Etiketler:
HABERLER

Hakkımızda

Facebook Sayfamız

Haberci Editör Girişi

Çankırı haberleri - haber18.com

Yasal uyarı:Web sitemizdeki görseller kaynak gösterilse dahi, (Resmi Kurumlar hariç onlar kaynak göstererek kullana bilirler) izinsiz kullanılmaz.
Çankırı Haber ve Reklam Ajansı haber18.com Sitesi © 2018 Tel - Whatsapp: 0532 375 37 45 - EPosta: mavikent@hotmail.com