haber18Çankırı’da İzinsiz İHA veya DRONE Uçurulamayacak

Çankırı Haberleri - Haber18

Tarih: 03-08-2017 17:40 Haber18 Valilik Haberleri Muhabir: AbdulhalikDemir  Bu haber: 1453 Defa okundu

Çankırı’da İzinsiz İHA veya DRONE Uçurulamayacak


Çankırı’da İzinsiz İHA veya DRONE uçurulamayacak.
Çankırı İli Hava Sahasında Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) Kullanımı Hakkında Genelge
Çankırı valiliğinin Vali Hamdi Bilge Aktaş imzalı yazısında:
MADDE 1- Bu Genelge, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İnsansız
Hava Aracı Sistemleri Talimatına göre hazırlanmış olup Çankırı ili hava sahasında Sivil İnsansız Hava
Araçlarının (İHA veya DRONE) askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet
arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin
engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik
güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin
edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla çıkarılmıştır.
CEZAİ HÜKÜMLER:
 MADDE 2- Bu Karar’a aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet edenler ve zorluk
çıkaranlar hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesinde belirtilen “İl genel kurulu veya
idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz
ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat
gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi
hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal
emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu
düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar,
üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

Çankırı Valisi 
Hamdi Bilge Aktyaş


ANA SAYFAANA SAYFA
  haber18 - Çankırı Haberler  

Haber18 Çankırı, Haber ve Reklam ajansına aittir. Sitemizdeki  Haber ve görseller izinsiz kaynak gösterilse de yayınlanamaz. 

Haber18