Ana Sayfa   Category:Kurumlar Muhabir: AbdulhalikDemir 
0

Çankırı Haber: 0

Tarih: 10-Kasm-2016 13:09 Okunma: 2348

Çankırı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına


Çankırı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hicran Çakmakçı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İl Müdürlüğü Konferans Salonunda  5510 sayılı Yasa kapsamındaki yükümlülükleri konulu eğitim semineri düzenledi.

Açılış Konuşmasını yapan Çakmakçı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 5510 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili göndermiş olduğumuz davetimize katılıma olan ilgiden dolayı  hepinize teşekkür ediyorum dedi.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında " İhale makamlarının, ruhsat vermeye yetkili makamların, ve ilgili diğer kurum-kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini, ruhsat niteliği taşıyan belgelerini ve vermeleri gereken diğer bilgi ve belgeleri Kuruma bildirmelerini doğru ve zamanında  bildirmekle yükümlüdür. "
İşte sizlerle bir araya gelmemizin sebebi de bu yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile birlikte uygulanacak idari para cezaları hakkında bilgi vermektir.
Bu yükümlükleri Ana başlıkları ile belirtmek istiyorum. Bu yükümlülükler;

1 - İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve  Nakli
2 -Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi
3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi
4 -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
5- İhale Yolu İle Yapılan İşler Ve Bu İşleri  Üstlenenlerin Bildirimi
6-  Asgari İşçilik Uygulaması
7- Kayıt  Dışı İstihdamla  Mücadele
 8-Ruhsat Ve Ruhsat Niteliği Taşıyan Belgelerin Bildirilmesi
9-5510 sayılı kanunun 100.maddesi kapsamındaki yükümlülükler
10-İşverenlerin Borçlarının Hakkedişlerden Mahsubu Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması
11-İdari Para Cezası Uygulanması Ve Açıklamalar
12- İşyeri Tescil, Şifre İşlemleri Ve E-Borcu Yoktur  Uygulamaları, Kamu Dairelerince Borç Sorgulama İşlemleri
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI
1- İş kazası meslek hastalığı
2-İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi
3-5510 sayılı kanuna göre iş kazasının işverenlerce geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması
4-Meslek hastalığı:
5-Meslek hastalığının bildirimi ve bildirim süresi
6-6331 sayılı kanuna göre idari para cezasının uygulanması
7-İdari para cezası tutarları
8-Hastalık halinin tanımı ve kapsamı;
9-Analık halinin tanımı ve kapsamı;
10-Emzirme ödeneği ve yararlanma şartları;
11-İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar;
12-Geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalılara ödenme usulü
13-Çalışılmadığına dair bildirim girişi hakkında idari para cezası uygulamaları
Olduğu belirtildi.

 
Bu Haber: 2348   Okunma Word'e Aktar Tavsiye Et Diğer  Kurumlar Haberleri
Akçakocalı Hanımlar Çankırı’ya Gezi Düzenledi Akçakocalı Hanımlar Çankırı’ya Gezi Düzenledi
Okulunuza Geliyoruz Projesi Başlıyor Okulunuza Geliyoruz Projesi Başlıyor
 Etiket: - çankırı haber - çankırı haberleri haber 18 haber 18
development